Biết Ơn Nghịch Cảnh, Hoá Giải Cơn Giận

Biết ơn nghịch cảnh hóa cơn giận, mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó, nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả, bạn thử nghĩ xem nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta bằng cách làm người ta đau khổ lại, như vậy đau khổ chồng lên khổ đau, thì đời đời kiếp kiếp khổ đau cứ theo ta hoài không bao giờ chấm dứt, để hóa giải nghiệp quá khứ chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt.
 

Comments